MoS2

Pas Sökücü MoS2

PTS-420
Pas Sökücü MoS2

MoS2

Pas Sökücü MoS2

PTS-420

Su ve rutubet kaynaklı, pas yüzünden korozyona uğramış metal yüzeylerde kullanılabilen koruyucu spreydir. Neme karşı koruma sağlar. Metal yüzeylerdeki toz ve yağ gibi parçacıkları temizler. Kullanımdan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.

daha fazlasını gör

Hacim

400 ml

Raf Ömrü

24 ay

Su ve rutubet kaynaklı, pas yüzünden korozyona uğramış metal yüzeylerde kullanılabilen koruyucu spreydir. Neme karşı koruma sağlar. Metal yüzeylerdeki toz ve yağ gibi parçacıkları temizler. Kullanımdan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.

daha fazla görüntüle

Volume

400 ml

Shelf Life

24ay

Uygulama alanları

Otomotiv, sanayi, denizcilik, ev aletleri, somun ve cıvatalar, kapı ve dolap menteşeleri.

Uygulama yöntemleri

Kullanmadan önce tenekeyi çalkalayın ve istenen bölgeye 10-20 cm uzaklıktan sıkın. Etkisini göstermesi için 2-3 dakika bekleyin. Çok paslı alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayın.

Uyarılar!!

H222: Çok kolay alevlenir aerosol. H280: Basınçlı gaz içerir ısıtıldığında patlayabilir. H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişlerine yol açar. H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Önlem İfadeleri: P281:Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P405: Kilitli alanda saklayın. P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtilmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici / tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteyner ya da her ikisine de uygulanıp gerekmediğini belirtin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P251: Basınçlı kap; Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P410+P403: Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet/ göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

Dökümanlar

MSDS MSDS

Otomotiv, sanayi, denizcilik, ev aletleri, somun ve cıvatalar, kapı ve dolap menteşeleri.

Kullanmadan önce tenekeyi çalkalayın ve istenen bölgeye 10-20 cm uzaklıktan sıkın. Etkisini göstermesi için 2-3 dakika bekleyin. Çok paslı alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayın.

H222: Çok kolay alevlenir aerosol. H280: Basınçlı gaz içerir ısıtıldığında patlayabilir. H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişlerine yol açar. H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Önlem İfadeleri: P281:Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P405: Kilitli alanda saklayın. P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtilmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici / tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteyner ya da her ikisine de uygulanıp gerekmediğini belirtin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P251: Basınçlı kap; Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P410+P403: Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet/ göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

Dökümanlar

MSDS MSDS